+44 780 38 09 760, 0800 133 7428(only UK) contact@cryochambers.co.uk

CREATOR Partner

PRODUCENT, DOSTAWCA I UŻYTKOWNIK NOWOCZESNYCH KRIOKOMÓR ORAZ URZĄDZEŃ DO KRIOTERAPII MIEJSCOWEJ zaprasza SZPITALE, SANATORIA I OŚRODKI REHABILITACYJNE do udziału w AUTORSKIM PROGRAMIE CREATOR Partner to nowatorski program współpracy z podmiotami realizującymi usługi dla zróżnicowanych grup odbiorców.
Zalety programu CREATOR Partner:

  • możliwość pozyskiwania zróżnicowanych form finansowania (rewitalizacja obiektów),
  • możliwość fachowego wyszkolenia personelu w oparciu o wiedzę doświadczonej kadry oraz potencjał ośrodków profilaktyki i rehabilitacji,
  • wykorzystanie i poszerzenie potencjału posiadanych obiektów, poprawa ich funkcjonalności dla tworzenia nowych programów objętych dofinansowaniem,
  • poprawa jakości życia lokalnych społeczności.